Yrkanden – stämning

januari 4, 2010

Följande yrkar jag för att få till stånd ett vettigt umgänge med min dotter.

Umgänge varannan helg från fredag em efter skolan till måndag morgon jämna veckor.

En onsdagseftermiddag varje vecka från skolans slut til 20.

Hämtning och lämning på skolan utom onsdag kväll hos modern.

Att modern ska betala halva reskostnaden till ett belopp av 400 per vecka.

Grunder: umgänget idag är icke fungerande med hänsyn till avstånd till mig och möjlighet till ett umgänge till barnets bästa.

Modern har avböjt att utveckla umgänget som idag är söndag från tio till arton varannan vecka.

Det saknas förutsättningar för att vi föräldrar ska kunna komma fram till en fungerande lösning ensamma eller med hjälp av socialförvaltningen då umgänget varit minskande, på moderns initiativ, eller oförändrat, pga moderns bestämda ovilja, i omfattning under hela den tid, drygt sex år, vi samtidigt haft kontakt med socialförvaltningen.

Modern kommer med all sannolikhet att bemöta detta med en bombmatta av påståenden och argument så som hon tidigare gjort i en sådan omfattning att det varit omöjligt att under en förhandling eller ens process att bemöta allt.

Påståendena har varit irrelevanta eller felaktiga och ofta båda delar. Jag vill därför inte inleda någon sådan pajkastning utan söker en lösning. I den senaste domen står att umgänget är i för liten omfattning för att vara bra. Vidare läggs det på oss föräldrar, modern att uppmuntra och fadern att aktivt arbeta för ett samarbete.

Jag ser som mitt enda möjliga arbete att genom en tydlig struktur skapa möjligheter för en positiv  hållbar utveckling. Denna struktur anser jag endast kan komma till stånd genom medverkan från tingsrätten.

Modern har visat att hon inte avser att ge någon uppmuntran.

Annonser

God Jul!

december 24, 2009

Min julklapp är en kamp för ett normalt faderskap.
En kamp jag inte är ensam om.
Jag ska återge steg för steg.
I tisdags lämnade jag in stämningsansökan.

Andra:
God Jul, alla mammor och pappor och alla med hjärtat på rätt ställe!

God Jul

God jul, eller Konsten Att Vinkla Statistik